Un ajutor de nădejde
când ai nevoie

Asigurări

Bright Finance oferă servicii personalizate de management al riscului și consultanță integrată pentru toate tipurile de asigurări.

Asigurări
de viață

Asigurări
de sănătate

Asigurări
de accidente

Asigurări de mijloace
de transport terestru

Asigurări de mijloace 
de transport feroviar

Asigurări de mijloace 
de transport aerian

Asigurări de mijloace
de transport maritim,
lacustru și fluvial

Asigurări de bunuri 
în tranzit

Asigurări 
de locuințe

Asigurarea clădirilor și
bunurilor aparținând
persoanelor juridice

Asigurări de răspundere
civilă pentru autovehicule

Asigurări de
răspundere civilă generală

Asigurări
de răspundere
profesională

Asigurări 
de credite

Asigurări 
de garanții

Asigurări de pierderi
financiare

Asigurarea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor
pentru cazurile
de avarii accidentale

Asigurarea lucrărilor
de construcții-montaj
și răspunderea
constructorului

Asigurarea culturilor
agricole

Cauți o asigurare completă?
Hai să ne cunoaștem!