Politica de confidențialitate

Prin această politică de confidențialitate vrem sa va explicam când si de ce va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in condiții de siguranța.

A. Operatorul: BRIGHT FINANCE S.R.L. cu sediul in București Sectorul 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 34, etaj 2, ap.3, înregistrata la registrul Comerțului J40/ 15134/2016, CUI RO 36749823 prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in calitatea dumneavoastra de client potential sau existent (fie client persoana fizica, beneficiar real, garant sau un reprezentant desemnat), in urmatoarele scopuri determinate:

1. In vederea procesarii cererii de produse / servicii bancare:

a. verificarea identitatii, evaluarea nevoilor dumneavoastra financiare si bancare si furnizarea de recomandari cu privire la ce tipuri de produse si servicii se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra,
b. facilitarea inceperii, continuarii sau incetarii relatiei cu dumneavoastra (inclusiv, dar fara a ne limita la furnizarea de raspunsuri la cererile individuale ale clientilor, raportarea serviciilor, la serviciile de reconciliere, de gestionarea clientilor si a gradului lor de satisfactie);
c. conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile relevante (inclusiv, dar a ne limita la dezvaluirea catre organismele de reglementare, efectuarea controalelor de audit, pentru supraveghere si cercetare sau pentru verificarea bonitatii clientilor).

In temeiul celor sus-mentionate, va vom prelucra datele cu caracter personal in baza relatiei contractuale (care include si interactiunile dintre noi inainte de semnarea contractului in vederea executarii acestuia) sau in temeiul faptului ca este o cerinta legala.

2. Interesele comerciale legitime ale Operatorului:

Cum ar fi spre exemplu: prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre si îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele personale vom evalua evaluăm interesele noastre pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În plus aveți dreptul de a va opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea „Drepturile tale”.

3. Conformarea cu o cerință legală imperativă:

Spre exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul tău de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau

4. Consimțământul dumneavoastră. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

B. In derularea activităților noastre si dat fiind specificul acestora, divulgam datele dumneavoastră cu caracter personal altor terțe părți

Vom lua toate masurile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva divulgarii neautorizate. Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile indicate mai sus (dupa caz) urmatoarelor entitati sau terte parti din Romania sau din Spatiul Economic European:
o tertii care ne-au mandatat sa le intermediem vanzarea si promovarea produselor si serviciilor lor;
o agenti, contractori sau furnizori de servicii care asigura servicii operationale catre X, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare sau alte servicii catre X;
o consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
o autoritati relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritatile si/sau agentii responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror directive, legi, reguli, ghiduri, reglementari sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea;
o oricare alta parte fata de care ne-ati autorizat sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal.

C. Transferul catre terte parti si masuri de siguranta: cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. Masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

D. Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

1. dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastra cu caracter personal aflate in posesia Operatorului;

2. dreptul de a solicita Operatorului sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

3. dreptul de a solicita ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare Operatorului sau daca Operatorul nu mai are obligatia legala de pastrare a acestora; ne puteţi cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele ce justifică solicitarea şi vom reveni în termenul legal cu detalii despre implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de păstrare a datelor, astfel cum sunt identificate mai sus, datele dumneavoastră vor fi fie şterse, fie anonimizate. ne puteţi cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

4. daca prelucrarea are la baza consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor (conform explicatiei de mai jos), dreptul de a solicita Operatorului sa va furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la dumneavoastra si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor),

5. dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, in orice moment, cu aplicarea dispozitiilor privind obligatiile legale ale Operatorului; în cazul în care v-aţi dat consimțământul, în mod expres, pentru o prelucrare de date, îl veţi putea retrage oricând. Această retragere se va înregistra fără întârzieri nejustificate -operand cu privire la datele colectate si prelucrate in baza respectivului consimțământ.

6. in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii;

7. daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica),

8. dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal).

E. Avand in vedere existenta deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea unui profil, aveti anumite drepturi in ce priveste aceste mecanisme

Este posibil ca pentru a putea presta serviciile contractuale sa fie nevoie sa va prelucram datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automata (inclusiv prin crearea profilului). In acest caz, aveti dreptul de a primi informatii relevante cu privire la mecanismul logic care sta la baza luarii deciziei, precum si cu privire la importanta si consecintele unei astfel de decizii in ceea ce va priveste. Aveti dreptul de a obiecta fata de aceasta maniera de prelucrare, iar noi va vom respecta cererea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime care depasesc interesele, drepturile si libertatile dumneavoastra.

F. Perioada de stocare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate.

G. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau depozitarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

H. Contact Operator: daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, scrieti-ne la oricare din birourile noastre teritoriale la adresa din Bulevardul Alexandru Constantinescu, nr.34, et.2 ,ap. 3, Bucuresti, Sect 1 sau trimiteti-ne un email la adresa : office@brightfinance.ro. De asemenea, ne puteti contacta telefonic la nr. 0767.866.950.

I. Autoritatea de Supraveghere: de asemenea, daca solicitarea dumneavoastră nu a fost rezolvata sau sunteti in continuare nemulțumiți, puteți să înaintați o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/)